octombrie 23, 2009

Formatorii de opinie şi politicienii. Analogie în trei paragrafe

De curând, mi-am dat seama cât de repede trece timpul când te îndeletniceşti cu scrisul. Am isprăvit deja o excursie în jurul soarelui tot aruncând cu opinii în mediul online. Petrecând mai bine de un an în cadrul unei societăţi, fie ea şi virtuală, nu ai cum să nu remarci anumite trăsături ale acesteia. Bunăoară, eu am remarcat un lucru oarecum supărător pentru orice împătimit al textelor de calitate. Un text bine structurat şi formulat, care prezintă chestiuni serioase, într-o manieră civilizată şi elegantă, rareori va stârni un interes colectiv. În schimb, e