octombrie 9, 2009

Nobelul pentru pace, un pariu pe viitorul lui Obama

Vorbeam dimineaţă cu colegii mei despre cine ar putea primi premiul Nobel pentru pace, din lista de vreo 200 de propuneri primită de norvegieni. Pe Obama l-am exclus cu toţii de la bun început: ar fi prea evident…prea strident. Iată că membrii comitetului au considerat însă că speranţa pe care o întruchipează Obama merită premiul Nobel pentru pace. În argumentaţia adusă de norvegieni se vorbeşte de eforturile lui pentru diplomaţia universală şi de lupta pentru dezarmare nucleară.  În privinţa diplomaţiei universale, este adevărat, Obama a readus ideea de multilateralism