noiembrie 6, 2009

Misteriosul popor al oamenilor pixel

Mai țineți minte manifestările pentru Ceaușescu, inspirate de serbările ­coreene, cu oameni ce formau pe stadioane portretul dictatorului sau diverse mesaje? Am fost și eu într‑o astfel de manifestare în ’89. Acest statut de om‑pixel merită un tratament special.
Ca să urmărim mai bine condiția omului‑pixel, ne e foarte utilă o bucată din definiția „pixelului“ dată de Wikipedia: „Pentru a putea fi prelucrate digital (cu calculatorul), imaginile grafice trebuie mai întâi digitalizate, adică împărțite în multe elemente mici (de exemplu ca o tablă de șah, sau