CNA consideră că televiziunile sînt alarmiste în ce priveşte canicula

iulie 18, 2007 0

Citez integral recomandarea CNA. Subscriu in buna parte. „E foarte cald, dom’le, o să murim cu toţii”, cam asta-i tot.

Recent, în cadrul reuniunilor sale, Consiliul Naţional al Audiovizualului (C.N.A.), în calitatea sa legală de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, a analizat modul în care radiodifuzorii au reflectat situaţia climaterică dificilă prin care trece şi ţara noastră, fenomenele de caniculă, secetă, furtuni şi intemperii cu consecinţe nefaste asupra cetăţenilor, a bunurilor proprietate publică sau privată.Cu aceste prilejuri, membrii C.N.A. au constatat şi apreciat că, din păcate, majoritatea posturilor de radio şi televiziune sunt tentate ca, mai ales în cadrul jurnalelor de ştiri, să amplifice nejustificat gravitatea şi consecinţele unora dintre respectivele fenomene meteorologice defavorabile. În cazul multor radiodifuzori, se observă tendinţa spre spectacular şi catastrofic, spre exagerarea sau extrapolarea efectelor periculoase ale unor fenomene meteorologice, precum şi ale unor accidente cu posibile consecinţe asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei.În consecinţă, C.N.A. face un apel public către toţi radiodifuzorii să respecte obligaţiile legale şi deontologice ce le revin, potrivit Legii audiovizualului şi Codului de reglementare a conţinutului audiovizual, asigurând:– informarea corectă a populaţiei despre iminenţa sau desfăşurarea unor fenomene meteorologice, ori a unor accidente cu posibile consecinţe socio-economice sau de mediu;– informarea operativă a cetăţenilor asupra măsurilor de prevenire şi combatere, de intervenţie pentru diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice ale respectivelor fenomene sau accidente;– confruntarea şi punerea de acord a informaţiilor primite din surse proprii, sau de la colaboratori ocazionali, cu informaţiile deţinute de autorităţile competente, înainte de a transmite ştiri şi puncte de vedere care pot genera panică în rândul populaţiei; în cazul în care versiunile diferă, normele legale impun radiodifuzorilor să transmită, în mod obligatoriu, şi informaţiile provenite de la sursele autorizate, cu menţionarea acestora.În calitatea sa de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul Naţional al Audiovizualului va monitoriza, în continuare, cu exigenţă, modul în care radiodifuzorii îşi respectă obligaţiile în legătură cu toate aceste aspecte şi va aplica măsurile legale ce se impun! 
 
 
 
Vicepreşedinte,ATTILA GASPARIK

Articol scris in colaborare cu Dragos Stanca
VoxPublica
VoxPublica
Lasă un răspuns

Your email address will not be published.