După pandemie, marea foame? UE adoptă un plan de urgență în caz de criză alimentară

După pandemie, marea foame? UE adoptă un plan de urgență în caz de criză alimentară

februarie 3, 2022 0

În urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și conform celor anunțate în Strategia „De la fermă la consumator”, UE intenționează să intensifice coordonarea la nivel european pentru a se asigura că cetățenii nu se confruntă cu penurii de alimente în vremuri de criză.

Planul de urgență adoptat astăzi evidențiază reziliența generală a sistemului alimentar al UE, identifică neajunsurile existente și prezintă acțiuni pentru îmbunătățirea pregătirii la nivelul UE, anunță site-ul oficial al Uniunii Europene.

În acest scop, Comisia va înființa un mecanism european de pregătire și răspuns în caz de criză în materie de securitate alimentară (EFSCM), un grup de experți în ceea ce privește lanțul de aprovizionare cu alimente, coordonat de Comisie pentru a face schimb de date și practici și pentru a consolida coordonarea.

Planul de urgență al UE pentru aprovizionarea cu alimente și securitatea alimentară

Având în vedere impactul tot mai mare al schimbărilor climatice și al degradării mediului asupra producției de alimente, precum și riscurile legate de sănătatea publică, amenințările cibernetice sau schimbările geopolitice care amenință funcționarea lanțului de aprovizionare cu alimente, un plan de urgență al UE pentru aprovizionarea cu alimente și securitatea alimentară este mai relevant ca niciodată.

Abordarea acestui plan esențial pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire al UE se bazează pe colaborarea dintre toate entitățile publice și private care fac parte din lanțul de aprovizionare cu alimente.

Din sectorul privat, sunt incluși fermierii, pescarii, producătorii din acvacultură, prelucrătorii de alimente, traderii și comercianții cu amănuntul, precum și transportatorii și logisticienii, de exemplu. De asemenea, autoritățile UE, naționale și regionale vor fi esențiale pentru acest plan.

Planul va fi lansat prin mecanismul european de pregătire și răspuns în caz de criză în materie de securitate alimentară, care urmează a fi instituit de Comisie.

EFSCM se va baza pe un grup de experți format din reprezentanți ai statelor membre și ai unor țări terțe și din actori din toate etapele lanțului de aprovizionare cu alimente, precum și pe un set de norme procedurale care îi va reglementa funcționarea. Grupul se va reuni periodic și, în cazul unei crize, cu un preaviz foarte scurt și atât de frecvent cât va fi nevoie.

Se va concentra asupra unor activități specifice și asupra unui set de acțiuni care trebuie finalizate între jumătatea anului 2022 și sfârșitul anului 2024:

  • prospectivă, evaluarea riscurilor și monitorizare: îmbunătățirea nivelului de pregătire, grație utilizării datelor disponibile (inclusiv a celor referitoare la vreme, climă și piețe); analizarea mai aprofundată a vulnerabilităților și a infrastructurilor critice ale lanțului de aprovizionare cu alimente;
  • coordonare, cooperare și comunicare: schimburi de informații, bune practici, planuri de urgență naționale; elaborarea de recomandări pentru a face față crizelor; coordonare și cooperare cu comunitatea internațională.
VoxPublica
VoxPublica
Lasă un răspuns

Your email address will not be published.