La mulţi ani, stimate domnule Preşedinte al României!

noiembrie 4, 2009 0

Azi, la împlinirea frumoasei vîrste de 58 de ani, vă urez multă sănătate, viaţă lungă în slujba idealurilor dumneavoastră de modernizare a României şi cît mai multe împliniri de ordin personal. Vă doresc, deasemenea, mulţi ani în fruntea partidului de care sînteţi ataşat, ani pe care-i văd a fi glorioşi şi plini de succese.
Îmi permit totodată să spun cu această ocazie că sînteţi un patriot înflăcărat şi un om politc de mare fineţe, strateg de anvergură, a cărui capacitate de a scoate România din conul de umbră al trecutului şi a o propulsa pe orbita civilizaţiei europene şi mondiale este incontestabilă.
Curajos, dar şi prudent totodată, însufleţit de idealism, dar suplu şi flexibil în aplicarea pragmatică a principiilor democratice, dumneavoastră aţi arătat multora ce înseamnă dăruirea de sine şi capacitatea de sacrificiu personal, hotărîrea de a pune interesele ţării şi ale poporului mai presus de interesul personal.
Ţin totodată să subliniez în mod deosebit aplecarea dumneavoasră către ştiinţă şi cultură, legătura strînsă pe care aţi ştiut mereu s-o cultivaţi cu intelectualii de frunte ai ţării, dar asta fără a uita niciodată că poporul, muncitorii, ţăranii, oamenii simpli de la oraşe şi sate reprezintă adevărata forţă motrice a României. Istoria ţării noastre ne-a dovedit cu prisosinţă că preşedinţii asemenea domniei voastre, blînzi, toleranţi, dornici de afirmarea valorilor autentice, capabili să înţeleagă amplele transformări ale lumii contemporane şi să acţioneze cu fermitate în direcţia intereselor ţării, se nasc o dată la cîteva sute de ani. Sau poate mii.
Aş mai vrea să adaug un singur lucru! Ştiu că de-a lungul anilor în care aţi muncit şi aţi luptat pentru scoaterea la lumină a economiei naţionale, pentru propăşirea culturii, a societăţii în ansamblul ei, au existat şi voci critice la adresa deciziilor şi hotărîrilor dumneavoastră. Vreau să să asigur şi pe această cale, stimate domnule preşedinte, că aceste crititci nu sînt altceva decît întruchiparea făţişă a forţelor reacţionare ale vechii orînduiri sociale, expresia cea mai injustă de restauraţie a voinţei acelor stafii ale trecutului, care încă mai bîntuie societatea noastră. În spiritul luptei contra acestor rămăşiţe ale răului, vă informez stimate domnule preşedinte, că nu a existat de-a lungul istoriei omenirii nici un om de stat de talia dumneavoastră, cu statura dumneavostră politică, cu anvergura şi talentul dumneavostră inestimabile, care să nu fi fost pus în situaţia istorică de a lupta contra forţelor ostile ale trecutului.
Însă, în cazul dumneavoastră, ca dealtfel a tututor geniilor politice, istoria a fost de partea celor buni, de partea celor care au iubit poporul mai mult decît s-au iubit pe ei înşişi.
Închei prin a vă mulţumi încă odată, atît în numele meu cît şi al tuturor omenilor muncii din întreprinderea în care-mi desfăşor activitatea, pentru tot ceea ce faceţi pentru poporul român, pentru patria noastră, în numele cauzei modernizării României, pentru ridicarea pe noi culmi de progres şi civilizaţie a acestei părţi a Europei şi a întregii lumi.
Cu deosebită stimă!
Alin Ionescu – premiat cu menţiune în cadrul concursului Muncii Capitaliste, faza judeţeană, secţiunea „bloguri”

VoxPublica
VoxPublica
Lasă un răspuns

Your email address will not be published.