Comisia Udrea. Inregistrari ilegale?

august 19, 2009 0

Romania libera publica in numarul de astazi un articol care e intr-o polemica discreta cu opinia majoritara – anume, ca inregistrarile de la Camera Deputatilor din Comisia Udrea ar fi ilegale.
Pasaje:

„Inregistrarea convorbirilor este legala in situatia in care intr-un regulament intern acest lucru nu este interzis”, ne-a spus judecatorul Cristian Danilet, presedintele SoJust, explicand ca discutia deputatilor din comisia care ancheteaza cazul ministrului Turismului, Elena Udrea, a avut loc „la locul de munca, in fata unui microfon”, ceea ce nu ar aduce nici macar prejudicii asupra drepturilor omului.
Avocatul Gheorghe Piperea ne-a explicat la randul sau ca, „in cazul in care a fost votata suspendarea sedintei pe durata

// // = 3 check for Flash plugin in plugin array
var flashVer = -1;
if (navigator.plugins != null && navigator.plugins.length > 0) {
if (navigator.plugins[„Shockwave Flash 2.0”] || navigator.plugins[„Shockwave Flash”]) {
var swVer2 = navigator.plugins[„Shockwave Flash 2.0″] ? ” 2.0″ : „”;
var flashDescription = navigator.plugins[„Shockwave Flash” + swVer2].description;
var descArray = flashDescription.split(” „);
var tempArrayMajor = descArray[2].split(„.”);
var versionMajor = tempArrayMajor[0];
var versionMinor = tempArrayMajor[1];
var versionRevision = descArray[3];
if (versionRevision == „”) {
versionRevision = descArray[4];
}
if (versionRevision[0] == „d”) {
versionRevision = versionRevision.substring(1);
} else if (versionRevision[0] == „r”) {
versionRevision = versionRevision.substring(1);
if (versionRevision.indexOf(„d”) > 0) {
versionRevision = versionRevision.substring(0, versionRevision.indexOf(„d”));
}
}
var flashVer = versionMajor + „.” + versionMinor + „.” + versionRevision;
}
}
// MSN/WebTV 2.6 supports Flash 4
else if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(„webtv/2.6”) != -1) flashVer = 4;
// WebTV 2.5 supports Flash 3
else if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(„webtv/2.5”) != -1) flashVer = 3;
// older WebTV supports Flash 2
else if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(„webtv”) != -1) flashVer = 2;
else if ( isIE && isWin && !isOpera ) {
flashVer = ControlVersion();
}
return flashVer;
}
// When called with reqMajorVer, reqMinorVer, reqRevision returns true if that version or greater is available
function DetectFlashVer(reqMajorVer, reqMinorVer, reqRevision)
{
versionStr = GetSwfVer();
if (versionStr == -1 ) {
return false;
} else if (versionStr != 0) {
if(isIE && isWin && !isOpera) {
// Given „WIN 2,0,0,11″
tempArray = versionStr.split(” „); // [„WIN”, „2,0,0,11”]
tempString = tempArray[1]; // „2,0,0,11”
versionArray = tempString.split(„,”); // [‘2’, ‘0’, ‘0’, ’11’]
} else {
versionArray = versionStr.split(„.”);
}
var versionMajor = versionArray[0];
var versionMinor = versionArray[1];
var versionRevision = versionArray[2];
// is the major.revision >= requested major.revision AND the minor version >= requested minor
if (versionMajor > parseFloat(reqMajorVer)) {
return true;
} else if (versionMajor == parseFloat(reqMajorVer)) {
if (versionMinor > parseFloat(reqMinorVer))
return true;
else if (versionMinor == parseFloat(reqMinorVer)) {
if (versionRevision >= parseFloat(reqRevision))
return true;
}
}
return false;
}
}
function AC_AddExtension(src, ext)
{
if (src.indexOf(‘?’) != -1)
return src.replace(/?/, ext+’?’);
else
return src + ext;
}
function AC_Generateobj(objAttrs, params, embedAttrs)
{
var str = ”;
if (isIE && isWin && !isOpera)
{
str += ‘‘; for (var i in params) { str += ‘‘; } str += ‘‘;
}
else
{
str += ‘‘;
}
document.write(str);
}
function AC_FL_RunContent(){
var ret =
AC_GetArgs
( arguments, „.swf”, „movie”, „clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000”
, „application/x-shockwave-flash”
);
AC_Generateobj(ret.objAttrs, ret.params, ret.embedAttrs);
}
function AC_SW_RunContent(){
var ret =
AC_GetArgs
( arguments, „.dcr”, „src”, „clsid:166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000”
, null
);
AC_Generateobj(ret.objAttrs, ret.params, ret.embedAttrs);
}
function AC_GetArgs(args, ext, srcParamName, classid, mimeType){
var ret = new Object();
ret.embedAttrs = new Object();
ret.params = new Object();
ret.objAttrs = new Object();
for (var i=0; i < args.length; i=i+2){
var currArg = args[i].toLowerCase();
switch (currArg){
case "classid":
break;
case "pluginspage":
ret.embedAttrs[args[i]] = args[i+1];
break;
case "src":
case "movie":
args[i+1] = AC_AddExtension(args[i+1], ext);
ret.embedAttrs["src"] = args[i+1];
ret.params[srcParamName] = args[i+1];
break;
case "onafterupdate":
case "onbeforeupdate":
case "onblur":
case "oncellchange":
case "onclick":
case "ondblclick":
case "ondrag":
case "ondragend":
case "ondragenter":
case "ondragleave":
case "ondragover":
case "ondrop":
case "onfinish":
case "onfocus":
case "onhelp":
case "onmousedown":
case "onmouseup":
case "onmouseover":
case "onmousemove":
case "onmouseout":
case "onkeypress":
case "onkeydown":
case "onkeyup":
case "onload":
case "onlosecapture":
case "onpropertychange":
case "onreadystatechange":
case "onrowsdelete":
case "onrowenter":
case "onrowexit":
case "onrowsinserted":
case "onstart":
case "onscroll":
case "onbeforeeditfocus":
case "onactivate":
case "onbeforedeactivate":
case "ondeactivate":
case "type":
case "codebase":
case "id":
ret.objAttrs[args[i]] = args[i+1];
break;
case "width":
case "height":
case "align":
case "vspace":
case "hspace":
case "class":
case "title":
case "accesskey":
case "name":
case "tabindex":
ret.embedAttrs[args[i]] = ret.objAttrs[args[i]] = args[i+1];
break;
default:
ret.embedAttrs[args[i]] = ret.params[args[i]] = args[i+1];
}
}
ret.objAttrs["classid"] = classid;
if (mimeType) ret.embedAttrs["type"] = mimeType;
return ret;
}
//––––––––––––––––––––––
if (AC_FL_RunContent == 0) {
alert("This page requires AC_RunActiveContent.js.");
} else {
AC_FL_RunContent(
'codebase', 'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0',
'width', '300',
'height', '250',
'src', 'http://cdn.ad2.ip.ro/logos/b97559/Lufthansa_milano',
'quality', 'high',
'pluginspage', 'http://www.macromedia.com/go/getflashplayer',
'align', 'middle',
'play', 'true',
'loop', 'true',
'scale', 'showall',
'wmode', 'transparent',
'devicefont', 'false',
'id', 'a875513',
'bgcolor', '#FFFFFF',
'name', 'a875513',
'menu', 'true',
'allowFullScreen', 'false',
'allowScriptAccess','sameDomain',
'movie', 'http://cdn.ad2.ip.ro/logos/b97559/Lufthansa_milano',
'flashVars', 'clickthru=http://ad2.ip.ro/please/redirect/11658/2/1/7/!uwi=1024;uhe=768;uce=1;param=97559/102953_1_?',
'salign', ''
); //end AC code
}
document.write("„);
// ]]>

determinata, atunci toate discutiile sunt particulare, iar interceptarile sunt ilegale”, insa „daca nu s-a suspendat sedinta, acestea sunt legale”. Pe de alta parte, Adrian Moraru, directorul de programe al Institutului pentru Politici Publice, ne-a spus ca „inregistrarea convorbirilor este legala, pentru ca nu se spune nicaieri ca sedintele sunt secrete” si, chiar daca „sedinta a fost intrerupta, nu este normal sa fi fost inregistrati, insa membrii comisiei erau intr-un spatiu public, stiau la ce se expun si ar fi trebuit sa se protejeze”.

Articolul integral poate fi citit aici!

VoxPublica
VoxPublica
Lasă un răspuns

Your email address will not be published.